O nas

Poznaj naszą szkołę

Niejeden uczeń zapewne wielokrotnie zastanawiał się nad zagadnieniem: – po co mi szkoła? Jest to pytanie o tyle słuszne, że dzieci spędzają w niej dużo czasu, często 7-9 godzin na dobę. Dlatego warto, aby znalazły na nie odpowiedź, która by je usatysfakcjonowała i nadała sens i cel ich edukacji.

Szkoła to drugi dom, miejsce spotkań z przyjaciółmi, lecz przede wszystkim miejsce, w którym zdobywamy wiedzę, kształtujemy swój charakter i wychowujemy się. Wydaje się więc, że słowa Seneki Młodszego, które stanowią motto naszej szkoły: „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” to doskonała odpowiedź na to uczniowskie pytanie.

prywatna szkoła

Lucjusz Anneusz Seneka był rzymskim filozofem, pisarzem i poetą żyjącym w I w. n.e. Jego ojciec – znany mówca – zadbał o wszechstronne wykształcenie syna. Wkrótce Seneka został znanym adwokatem, a wieść o jego zdolnościach dotarła aż na dwór cesarski. Znalazł się on w otoczeniu Kaliguli i Klaudiusza. Niestety za sympatie republikańskie w 41 r. wygnano go z Rzymu na Korsykę. Wrócił po ośmiu latach, aby otrzymać zaszczytny tytuł pretora. W owym czasie objął także pieczę nad wychowaniem dwunastoletniego Nerona, a gdy ten jako siedemnastoletni młodzieniec został cesarzem, rzeczywista władza w państwie spoczęła w rękach Seneki. Największy zaszczyt – tytuł konsula –  spotkał filozofa w 57 r. Po pożarze Rzymu Seneka postanowił porzucić życie polityczne, przeniósł się do swych podmiejskich posiadłości, gdzie wiódł spokojną, samotną egzystencję. W 65 r. Neron zmusił go do samobójstwa za rzekomy udział w spisku mającym na celu zgładzenie cesarza.

Lucjusz Anneusz Seneka był zwolennikiem filozofii stoickiej. Twierdził, że każdy człowiek ma prawo do wolności, co było precedensem w Italii, gdzie gospodarka opierała się na pracy niewolników, a rozrywkę zapewniały brutalne walki gladiatorów. Głosił filozofię miłości bliźniego, wedle której tylko dobre życie opierające się na pomocy drugiemu człowiekowi może prowadzić do osiągnięcia cnoty. Seneka miał również specyficzny –  jak na czasy, w których żył – stosunek do wychowania. Zwracał przy tym uwagę na cztery jego aspekty: rozwój ducha, woli, umysłu i ciała.

Dziś z mądrości Seneki czerpie nasza szkoła, rozwijając w uczniach wszystkie wyróżnione przez rzymskiego filozofa elementy. I tak: ducha nasi wychowankowie doskonalą, starając się poprzez wdrażanie norm szkolnych , być coraz lepszymi ludźmi, walcząc ze swoimi słabościami i wadami. Mają świadomość posiadanych talentów i chęć do ich rozwijania. Swoją wolę ćwiczą, stawiając sobie cele i dążąc do ich zrealizowania, nie poddają się i małymi krokami, stopniowo, spełniają powzięte wcześniej postanowienia. Rozwijają umysły, ucząc się najlepiej, jak potrafią. Solidnie podchodzą do szkolnych obowiązków, biorą także udział w różnorodnych konkursach przedmiotowych. A ponieważ  tylko w zdrowym ciele może mieszkać zdrowy duch, bardzo ważnym aspektem wychowania w naszej szkole jest rozwój fizyczny. Nasi uczniowie dbają o to, aby zdrowo się odżywiać, brać czynny udział w zajęciach sportowych, a także umiejętnie dzielić swój czas na naukę, odpoczynek i zabawę.

 „Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia” pisał Seneka w “Listach moralnych”.  Słowa te doskonale oddają wszystkie wartości, które chcemy wpoić naszym uczniom. Poprzez doskonalenie ciała, ducha, woli i umysłu wychowankowie Milanowskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej stają się wspaniałymi ludźmi z szerokimi zainteresowaniami, wysoką kulturą osobistą, lecz przede wszystkim ze świadomością, że ich przyszłość leży w ich rękach i każda obrana ścieżka doprowadzi ich do sukcesu i spełnienia.

Dlatego na pytanie: – po co mi szkoła? każdy nasz uczeń doskonale zna odpowiedź.

Prywatna Szkoła Podstawowa