Nasza kadra

Prywatna Szkoła Podstawowa

Poznaj naszą kadre

kadra nauczycielska Prywatna Szkoła Podstawowa

Nasz zespół

DYREKCJA

Agnieszka Kamińska – dyrektor szkoły i przedszkola

Julita Tomczyk – wicedyrektor szkoły, nauczycielka matematyki

Anna Hardt – wicedyrektor szkoły i przedszkola, dyrektor administracyjno – finansowy

NAUCZYCIELKI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Anna Jeżak  – lider zespołu klas 1 – 3

Magdalena Nikołajewska

Monika Kemona – Panczyszyn

Izabela Stańdo – Mizerska

Anna Kozłowska

Wioletta Przeździecka

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

Dorota Montwiłło – nauczycielka języka polskiego, liderka zespołu klas 4 – 8

Paulina Mazur – nauczycielka języka polskiego, opiekunka biblioteki

Krystyna Szczepańska – nauczycielka języka polskiego, nauczycielka wspomagająca

Mila Wdowiak Żerańska – nauczycielka plastyki i techniki, nauczycielka wspomagająca

Agnieszka Kosowska – nauczycielka muzyki, liderka Pozytywnej Dyscypliny i Tutoringu w szkole

Anna Sobowiec – nauczycielka historii

Damian Stachański – nauczyciel historii i EDB

Magdalena Paśkowska – nauczycielka religii

Wioleta Łęgowska – nauczycielka etyki

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH

Marzena Wąsiewicz – nauczycielka matematyki, liderka przedmiotów ścisłych

Marianna Kijowska – nauczycielka matematyki i fizyki

Paulina Badura – nauczycielka matematyki i filozofii

Anna Tarnowska – nauczycielka chemii

Bernadetta Wróblewska – nauczycielka przyrody, biologii i geografii

Monika Żelechowska – nauczycielka informatyki 

ZESPÓŁ JĘZYKOWY

Barbara Tymowska – nauczycielka języka angielskiego , liderka zespołu anglistów

Anna Łaszczych – nauczycielka języka angielskiego

Iza Fit – nauczycielka języka angielskiego i plastyki

Magdalena Skrzyńska – nauczycielka języka angielskiego

Izabela Biela – nauczycielka języka angielskiego i hiszpańskiego

ZESPÓŁ SPORTOWY

Malwina Kuczyńska – nauczycielka wychowania fizycznego

Radosław Kosz – nauczyciel wychowania fizycznego

ZESPÓŁ ŚWIETLICOWY

Olesia Ynborg – nauczycielka świetlicy

Andrzej Straucholt – nauczyciel świetlicy

SPECJALIŚCI

Patrycja Kochan – psycholożka

Magdalena Koc – pedagożka 

Kinga Rumowska – pedagożka specjalna, nauczycielka wspomagająca

Justyna Kaliszuk – pedagożka specjalna

Justyna Lewandowska – nauczycielka wspomagająca

Monika Redel – koordynuje bezpieczeństwo w szkole

ADMINISTRACJA

Elżbieta Kurowska – sekretarka

Monika Witkowska – sekretarka