Rekrutacja

Zapisz swoje dziecko do naszej szkoły!

W roku szkolnym 2023/2024 zostaną uruchomione dwie pełne klasy pierwsze oraz przedszkolna zerówka.

Prowadzimy także rekrutację uzupełniającą do niektórych klas.

Prywatna Szkoła Podstawowa

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY:

 Zgłoszenia kandydatów na uczniów (wniosek do szkoły powyżej) sekretariat szkoły przyjmuje przez cały rok szkolny.

Pierwszym etapem jest wypełnienie i wysłanie przez Państwa wniosku. Następnie Sekretariat kontaktuje się z Państwem w celu umówienia dalszych działań.

W przypadku rekrutacji do klasy 0 i klasy 1, Szkoła organizuje Spotkanie informacyjne, na którym szczegółowo przedstawia ofertę edukacyjną.

Następnie odbywa się spotkanie rekrutacyjne kandydatów na uczniów z nauczycielami. Spotkanie nauczycieli z dziećmi jest organizowane po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń dzieci. W czasie spotkania z kandydatami nauczyciele obserwują dzieci w trakcie wspólnej zabawy, wykonywania zadań oraz spontanicznej aktywności. Szczególną uwagę zwracają na właściwe zachowanie, dojrzałość szkolną dzieci, gotowość do pracy w grupie, relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami, koncentrację uwagi na zajęciach, słuchanie, współpracę i nie dezorganizowanie zajęć.

Prosimy o przyniesienie na to spotkanie diagnozy przedszkolnej oraz wszelkich zaświadczeń, opinii i orzeczeń specjalistycznych dziecka.

Przed spotkaniem obowiązkowo należy uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł na konto Milanowskiego Towarzystwa Oświatowego sp. z o.o.:
Bank Santander 48 1090 2851 0000 0001 3029 1587

W przypadku rekrutacji uzupełniających do klas 2-8, pierwszym etapem jest wypełnienie i przesłanie przez Państwa wniosku. Następnie Sekretariat umawia spotkanie z dzieckiem w naszej szkole. Na spotkanie należy przynieść posiadane przez dziecko orzeczenia, opinie oraz ostatnie świadectwo szkolne.

Przed spotkaniem należy uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł na konto Milanowskiego Towarzystwa Oświatowego sp. z o.o.:
Bank Santander 48 1090 2851 0000 0001 3029 1587

Kandydaci do klas 2 – 3 przychodzą na spotkania w szkole, które polegają na 3 dniach próbnych w danej klasie. W trakcie „normalnych zajęć” dziecko poznaje szkołę, zasady prowadzenia lekcji oraz uczniów z danej klasy i Wychowawcę. Następnie Sekretariat szkoły informuje rodziców telefonicznie o decyzji Dyrekcji odnośnie przyjęcia lub nie przyjęcia ucznia lub uczennicy.

Kandydaci do klas 4 – 8 rozpoczynają spotkanie w szkole od napisania egzaminów z jęz. polskiego, matematyki i języka angielskiego. Jeśli wyniki egzaminu są zadowalające, kandydat jest zaproszony na 3 dni próbne do danej klasy. Następnie Sekretariat szkoły informuje rodziców telefonicznie o decyzji Dyrekcji odnośnie przyjęcia lub nie przyjęcia ucznia lub uczennicy.

Uczniem szkoły zostaje dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) podpiszą umowę kształcenia oraz wpłacą opłatę rejestracyjną do szkoły.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Zgłoszenia kandydatów do Przedszkola – Wniosek do przedszkola Sekretariat przedszkola przyjmuje przez cały rok szkolny.

Pierwszym etapem jest wypełnienie i wysłanie przez Państwa wniosku. Następnie Sekretariat kontaktuje się z Państwem w celu umówienia spotkania dziecka z nauczycielem.

Przed spotkaniem nauczyciela z dzieckiem należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokość 150 zł na konto Milanowskiego Towarzystwa Oświatowego sp. z o.o.: Bank Santander 48 1090 2851 0000 0001 3029 1587

Na spotkanie należy przynieść wszelkie posiadane przez dziecko specjalistyczne opinie i orzeczenia.

Spotkanie nauczycieli z dziećmi jest organizowane po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń dzieci. W czasie spotkania z kandydatami nauczyciele obserwują dzieci w trakcie wspólnej zabawy, wykonywania zadań oraz spontanicznej aktywności.

Następnie Sekretariat szkoły informuje rodziców telefonicznie o decyzji Dyrekcji odnośnie przyjęcia lub nie przyjęcia dziecka do przedszkola.

Uczniem przedszkola zostaje dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) podpiszą umowę kształcenia oraz wpłacą opłatę rejestracyjną do przedszkola.

Prywatna Szkoła Podstawowa