Kalendarium

KALENDARIUM ROCZNE 2023/2024

Początek nowego roku

4.09.2023

Pierwszy semestr

Drugi semestr

4.09.2023 – 12.01.2024

29.01.2024 – 21.06.2024

Sportowy Dzień Rodziny

30.09.2023

Kiermasz Świąteczny

8.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023 – 31.12.2023

Testy semestralne kl. 4-8

3 – 5.01.2024

Ferie zimowe

15 – 26.01.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 – 2.04.2024

Zielona Szkoła klas 1 – 7

13 – 17.05.2024

Egzamin ósmoklasisty

14 – 16.05.2024

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

29, 30.04.2024, 2.05.2024, 31.05.2024

Opieka dla uczniów z klas 1 – 3

29, 30.04.2024

Testy semestralne 4-7

4 – 6.06.2024

Dzień Nauki

7.06.2024

Koniec roku szkolnego

21.06.2024 

Rady Pedagogiczne – Klasyfikacja uczniów

Pierwszy semestr

– ocena ostateczna – 11.01.2024

12.01.2024 – Rada Klasyfikacyjna – zatwierdzanie ocen

i podsumowanie I semestru 

Drugi semestr

  • ocena proponowana – 10.05.2024

– ocena ostateczna – 14.06.2024

20.06.2024 – Rada Klasyfikacyjna – zatwierdzanie ocen

Prywatna Szkoła Podstawowa