Dlaczego właśnie my

    prywatna szkoła podstawowa

    Umiemy uczyć

    Rozszerzamy program nauczania – Klasy 1-3

    • W klasach I-III uczniowie mają 30 godzin w tygodniu zajęć obowiązkowych (w szkołach publicznych jest to 20 godzin – o 45% mniej), w tym:
    • 18 godzin w tygodniu edukacji wczesnoszkolnej z wychowawcą (w tym 2 godziny dzielone w małych grupach umożliwiające pracę wyrównawczą i pracę nad talentami);
    • 6 godz. tygodniowo języka angielskiego (w tym 2 godziny dzielone w małych grupach umożliwiające pracę wyrównawczą i pracę nad talentami);
    • 3 godziny wychowania fizycznego
    • 1 godzina muzyki
    • 1 godzina zajęć komputerowych
    • 2 godz. religii dla uczniów, których rodzice deklarują taką potrzebę


    Rozszerzamy program nauczania – Klasy 4-8

    • Od klasy IV mamy 6 godz. tygodniowo języka angielskiego w małych grupach (2 razy więcej niż w szkołach publicznych)
    • Od klasy IV prowadzimy drugi język nowożytny – język hiszpański, 2 godz. w tygodniu w małych grupach (w szkołach publicznych dopiero od klasy VII)
    • Od klasy IV mamy 2 godziny więcej matematyki i 1 godzinę więcej języka polskiego niż w szkołach publicznych (dodatkowo jedna z tych godzin dzielona jest na 2 mniejsze grupy – praca z uczniami zdolnymi i potrzebującymi wsparcia)
    • VII i VIII klasa– możliwość rozszerzenia matematyki, w praktyce oznacza to, że klasa podzielona jest na 2 części i pracuje równolegle na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym z dwoma nauczycielami; poziom rozszerzony podejmują uczniowie, którzy w dalszych etapach edukacyjnych chcą rozwijać swoje pasje matematyczne.
    • W klasach VII i VIII uczniowie mają więcej godzin z przedmiotów egzaminacyjnych, uczestniczą w regularnych egzaminach próbnych. Monitorujemy postępy i indywidualizujemy pracę z uczniami
    • Prace domowe zadawane są z głową – z wyprzedzeniem, nie z każdego przedmiotu, są też prace nieobowiązkowe
    • Prace klasowe można poprawiać, jest na to przeznaczona specjalna godzina.

     

    Budujemy relacje i rozwijamy kompetencje społeczne

    Pozytywna Dyscyplina

    W pracy z klasą realizujemy program i idee Pozytywnej Dyscypliny, która poprawia atmosferę między dziećmi, pomagając im rozwiązywać bieżące trudności i czuć się dobrze w miejscu, gdzie spędzają tyle czasu. Dodatkowa godzina wychowawcza pozwala na realizację programu i budowanie kompetencji społecznych i osobistych.

    Tutoring

    W indywidualnej pracy wychowawczej pracujemy metodą Tutoringu Szkolnego (każdy uczeń od 4 tej klasy wybiera sobie zaufanego nauczyciela, z którym wchodzi w bliższą relację, pracuje z nim, spotyka się regularnie i wyznacza sobie cele nie tylko edukacyjne; tutor spotyka się także z Rodzicami i wspólnie pochyla się nad rozwojem ucznia). Oprócz tego każda klasa ma wychowawcę.

    Tutoring młodzieżowy

    Dzieki tutoringowi młodziezowemu nasi uczniowie uczą się być przewodnikami i tutorami dla młodszych uczniów. Opiekują się nimi. Tworzą się więzi między młodszymi i starszymi uczniami. Podchodzimy do każdego indywidualnie, w naszej szkole znajdziesz specjalistyczną pomoc psychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną. W naszej szkole o problemach rozmawiamy i szukamy najlepszych dla wszystkich rozwiązań. Uczniowie korzystają z telefonów komórkowych zgodnie z regulaminem do tego przeznaczonym – na przerwach uczniowie spędzają czas razem w bezpośrednim kontakcie – smartfony są używane tylko w jasno określonych sytuacjach.

    Kompetencje społeczne rozwijamy także na poszczególnych lekcjach, pracując metodą projektu, wykonując ciekawe doświadczenia czy współpracując w grupach.

    Mamy różne sekcje uczniowskie – wolontarystyczna, dekoratorska, ekologiczna, muzyczna czy organizatorska, w ramach których uczniowie podejmują różne działania na rzecz społeczności szkolnej i nie tylko. Podejmujemy inicjatywy klasowe – np. zbiórka klasy na akcję charytatywną, nowy stół do piłkarzyków dla szkoły, na wycieczkę klasową czy nowe meble na szkolny korytarz. Podejmujemy inicjatywy wynikające z indywidualnej pracy z tutorem, np. ogródek szkolny.

    Opiekujemy się i dajemy poczucie bezpieczeństwa

    Na ogół uczniowie klas 1-3 mają zajęcia na pierwszym piętrze, a uczniowie klas starszych na drugim piętrze.  Podejmujemy działania, w których uczniowie starsi działają wspólnie z młodszymi.

    Świetlica szkolna działa w godzinach 7:00 – 18:00

    Rozwijamy pasje i zainteresowania

    Zainteresowania rozwijamy  także na poszczególnych lekcjach, pracując metodą projektu, wykonując ciekawe doświadczenia czy współpracując w grupach. Nasi nauczyciele to pasjonaci. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata sportu, literatury czy sztuki. 

    Nasze osiągnięcia edukacyjne

    2023

    • język polski – 81,57% (średnia krajowa to 66%)
    • matematyka – 81,37% (średnia krajowa to: 53%)
    • język angielski – 92,77% (średnia krajowa to: 66%)

    2022

    • język polski – 72,69% (średnia krajowa to 60%)
    • matematyka – 95% (średnia krajowa to 57%)
    • język angielski – 97,13% (średnia krajowa to 67%)

    2021

    • Język polski – 77,14% (średnia krajowa to 60%)
    • matematyka – 82,29% (średnia krajowa to 47%)
    • jęz. angielski – 82% (średnia krajowa to 54%)

    2020

    • jęz. polski – 82% (średnia krajowa to 62%)
    • matematyka – 80% (średnia krajowa to 51%)
    • jęz. angielski – 82% (średnia krajowa to 59%)

    Podobnie nasze wyniki poprzedniego sprawdzianu szóstoklasisty były jednymi z najlepszych wśród szkół w Polsce.

    Dbamy o uczniów, rodziców i nauczycieli

    Ważni są Rodzice

    • Współdziałamy z Rodzicami w wychowaniu i kształtowaniu osobowości uczniów
    • Rezerwujemy czas na spotkania indywidualne z Rodzicami
    • Stale pracujemy nad formą komunikacji – comiesięczny newsletter z życia szkoły, ankieta podsumowująca rok szkolny, sprawnie funkcjonujący sekretariat, budowanie oferty zajęć dodatkowych na podstawie ankiet dla rodziców
    • Prężnie działająca Rada Rodziców
    • Trzy razy w roku mamy integracyjne spotkania całej społeczności szkolnej – Jesienny Rajd Rowerowy i piknik, Zimowy Kiermasz Świąteczny i Dzień Talentów w maju połączony z piknikiem

    Ważni są Nauczyciele

    • Regularnie poświęcamy czas na wymianę wzajemnych doświadczeń z pracy z naszymi uczniami w zespołach nauczycielskich i radach pedagogicznych
    • Mamy najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie
    • Stale się szkolimy
    • Lubimy się i dbamy o wzajemne relacje

     

    Prywatna