Dlaczego właśnie my

  prywatna szkoła podstawowa

  Umiemy uczyć

  Rozszerzamy program nauczania – Klasy 1-3

  • W klasach I-III uczniowie mają 30 godzin w tygodniu zajęć obowiązkowych (w szkołach publicznych jest to 20 godzin – o 45% mniej), w tym:
  • 18 godzin w tygodniu edukacji wczesnoszkolnej z wychowawcą (w tym 2 godziny dzielone w małych grupach umożliwiające pracę wyrównawczą i pracę nad talentami);
  • 6 godz. tygodniowo języka angielskiego (w tym 2 godziny dzielone w małych grupach umożliwiające pracę wyrównawczą i pracę nad talentami);
  • 3 godziny wychowania fizycznego
  • 1 godzina muzyki
  • 1 godzina zajęć komputerowych
  • 2 godz. religii dla uczniów, których rodzice deklarują taką potrzebę


  Rozszerzamy program nauczania – Klasy 4-8

  • Od klasy IV mamy 6 godz. tygodniowo języka angielskiego w małych grupach (2 razy więcej niż w szkołach publicznych)
  • Od klasy IV prowadzimy drugi język nowożytny – język hiszpański, 2 godz. w tygodniu w małych grupach (w szkołach publicznych dopiero od klasy VII)
  • Od klasy IV mamy 2 godziny więcej matematyki i 1 godzinę więcej języka polskiego niż w szkołach publicznych (dodatkowo jedna z tych godzin dzielona jest na 2 mniejsze grupy – praca z uczniami zdolnymi i potrzebującymi wsparcia)
  • VII i VIII klasa– możliwość rozszerzenia matematyki, w praktyce oznacza to, że klasa podzielona jest na 2 części i pracuje równolegle na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym z dwoma nauczycielami; poziom rozszerzony podejmują uczniowie, którzy w dalszych etapach edukacyjnych chcą rozwijać swoje pasje matematyczne.
  • W klasach VII i VIII uczniowie mają więcej godzin z przedmiotów egzaminacyjnych, uczestniczą w regularnych egzaminach próbnych. Monitorujemy postępy i indywidualizujemy pracę z uczniami
  • Prace domowe zadawane są z głową – z wyprzedzeniem, nie z każdego przedmiotu, są też prace nieobowiązkowe
  • Prace klasowe można poprawiać, jest na to przeznaczona specjalna godzina.

   

  Budujemy relacje i rozwijamy kompetencje społeczne

  Pozytywna Dyscyplina

  W pracy z klasą realizujemy program i idee Pozytywnej Dyscypliny, która poprawia atmosferę między dziećmi, pomagając im rozwiązywać bieżące trudności i czuć się dobrze w miejscu, gdzie spędzają tyle czasu. Dodatkowa godzina wychowawcza pozwala na realizację programu i budowanie kompetencji społecznych i osobistych.

  Tutoring

  W indywidualnej pracy wychowawczej pracujemy metodą Tutoringu Szkolnego (każdy uczeń od 4 tej klasy wybiera sobie zaufanego nauczyciela, z którym wchodzi w bliższą relację, pracuje z nim, spotyka się regularnie i wyznacza sobie cele nie tylko edukacyjne; tutor spotyka się także z Rodzicami i wspólnie pochyla się nad rozwojem ucznia). Oprócz tego każda klasa ma wychowawcę.

  Tutoring młodzieżowy

  Dzieki tutoringowi młodziezowemu nasi uczniowie uczą się być przewodnikami i tutorami dla młodszych uczniów. Opiekują się nimi. Tworzą się więzi między młodszymi i starszymi uczniami. Podchodzimy do każdego indywidualnie, w naszej szkole znajdziesz specjalistyczną pomoc psychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną. W naszej szkole o problemach rozmawiamy i szukamy najlepszych dla wszystkich rozwiązań. Uczniowie korzystają z telefonów komórkowych zgodnie z regulaminem do tego przeznaczonym – na przerwach uczniowie spędzają czas razem w bezpośrednim kontakcie – smartfony są używane tylko w jasno określonych sytuacjach.

  Kompetencje społeczne rozwijamy także na poszczególnych lekcjach, pracując metodą projektu, wykonując ciekawe doświadczenia czy współpracując w grupach.

  Mamy różne sekcje uczniowskie – wolontarystyczna, dekoratorska, ekologiczna, muzyczna czy organizatorska, w ramach których uczniowie podejmują różne działania na rzecz społeczności szkolnej i nie tylko. Podejmujemy inicjatywy klasowe – np. zbiórka klasy na akcję charytatywną, nowy stół do piłkarzyków dla szkoły, na wycieczkę klasową czy nowe meble na szkolny korytarz. Podejmujemy inicjatywy wynikające z indywidualnej pracy z tutorem, np. ogródek szkolny.

  Opiekujemy się i dajemy poczucie bezpieczeństwa

  Na ogół uczniowie klas 1-3 mają zajęcia na pierwszym piętrze, a uczniowie klas starszych na drugim piętrze.  Podejmujemy działania, w których uczniowie starsi działają wspólnie z młodszymi.

  Świetlica szkolna działa w godzinach 7:00 – 18:00

  Rozwijamy pasje i zainteresowania

  Zainteresowania rozwijamy  także na poszczególnych lekcjach, pracując metodą projektu, wykonując ciekawe doświadczenia czy współpracując w grupach. Nasi nauczyciele to pasjonaci. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata sportu, literatury czy sztuki. 

  Nasze osiągnięcia edukacyjne

  2023

  • język polski – 81,57% (średnia krajowa to 66%)
  • matematyka – 81,37% (średnia krajowa to: 53%)
  • język angielski – 92,77% (średnia krajowa to: 66%)

  2022

  • język polski – 72,69% (średnia krajowa to 60%)
  • matematyka – 95% (średnia krajowa to 57%)
  • język angielski – 97,13% (średnia krajowa to 67%)

  2021

  • Język polski – 77,14% (średnia krajowa to 60%)
  • matematyka – 82,29% (średnia krajowa to 47%)
  • jęz. angielski – 82% (średnia krajowa to 54%)

  2020

  • jęz. polski – 82% (średnia krajowa to 62%)
  • matematyka – 80% (średnia krajowa to 51%)
  • jęz. angielski – 82% (średnia krajowa to 59%)

  Podobnie nasze wyniki poprzedniego sprawdzianu szóstoklasisty były jednymi z najlepszych wśród szkół w Polsce.

  Dbamy o uczniów, rodziców i nauczycieli

  Ważni są Rodzice

  • Współdziałamy z Rodzicami w wychowaniu i kształtowaniu osobowości uczniów
  • Rezerwujemy czas na spotkania indywidualne z Rodzicami
  • Stale pracujemy nad formą komunikacji – comiesięczny newsletter z życia szkoły, ankieta podsumowująca rok szkolny, sprawnie funkcjonujący sekretariat, budowanie oferty zajęć dodatkowych na podstawie ankiet dla rodziców
  • Prężnie działająca Rada Rodziców
  • Trzy razy w roku mamy integracyjne spotkania całej społeczności szkolnej – Jesienny Rajd Rowerowy i piknik, Zimowy Kiermasz Świąteczny i Dzień Talentów w maju połączony z piknikiem

  Ważni są Nauczyciele

  • Regularnie poświęcamy czas na wymianę wzajemnych doświadczeń z pracy z naszymi uczniami w zespołach nauczycielskich i radach pedagogicznych
  • Mamy najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie
  • Stale się szkolimy
  • Lubimy się i dbamy o wzajemne relacje

   

  Prywatna